Serviciile oferite constau în asistarea și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată sau în fața diverselor autorități ale statului, consilierea clienților cu privire la soluționarea eficientă a eventualelor litigii ori a situațiilor litigioase, consultanță privind activitățile curente sau actele încheiate.

Arii de practică

 • Consultanță juridică privind problemele de drept civil / comercial;
 • Redactari de diverse acte juridice;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice;
 • Reprezentare în fața instanțelor judecătoresti.

Serviciile juridice prestate în materia contenciosului administrativ includ asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ în litigii având ca obiect: revocare/anulare acte administrative, suspendări efecte acte administrative, acţiuni pentru recuperarea prejudiciului produs.

Printre serviciile juridice oferite în domeniul dreptului fiscal menționăm:

 • Consultanță fiscală;
 • Contestare acte administrative fiscale;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza de executare silită a creanţelor fiscale prin redactarea contestaţiilor împotriva titlurilor de creanţă fiscală şi a actelor de executare silită.

Consultanţă şi asistenţă juridică pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, redactarea documentelor necesare pentru Registrul Comerţului

Serviciile juridice oferite în domeniul dreptul muncii includ, cu titlu de exemplu:

 • Consultanţă în redactarea, negocierea, modificarea, executarea sau încetarea contractelor de muncă;
 • Consultanţă în redactarea acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate;
 • Reprezentarea în instanţă în cauzele privind conflictele de muncă
 • Consultanţă şi redactare de opinii legale pentru situații ce necesită protecția drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile de înregistrare a brevetelor de invenţie la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în proceduri privind revocarea acestora, respectiv în litigiile născute din anularea sau încălcarea unor brevete;
 • Reprezentare în fața OSIM şi a instanțelor competente în cauze referitoare la înregistrarea şi protecția mărcilor: opoziții, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui semn asemănător cu o marcă înregistrată etc.;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor şi instanţelor competente în legătură cu aspecte juridice care privesc validitatea drepturilor de autor şi a celor conexe (transferare drepturi de autor, recunoaşterea/încălcarea drepturilor de autor).

Consultanță pentru respectarea reglementărilor specifice, reprezentare în fața autorității naționale de concurență şi în fața instanțelor de judecată, în litigiile privind anularea sau suspendarea deciziilor de sancționare, emise de Consiliul Concurenței.

Serviciile avocațiale în acest domeniu cuprind în general:

 • Consultanță juridică privind problemele de dreptul familiei;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanței de judecată;
 • Consultanţă juridică privind moștenirile;
 • Asistență juridică și reprezentare în procedurile privind moștenirile.
 • Plângeri contravenţionale referitoare la încălcări ale legislaţiei cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
 • Redactări şi susţineri plângeri contravenţionale referitoare la încălcări ale hotărârilor administraţiei publice locale;
 • Contestaţii la executarea amenzilor contravenţionale.
 • Recuperarea creanțelor în instanță:
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile de executare silită în fața executorilor judecătoreşti;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii la executare, validare poprire şi în orice acţiune judiciară în legătura cu executarea silită.

Asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă în cadrul procedurilor de reorganizare şi faliment

Acțiuni pentru repararea prejudiciilor aduse imaginii

Asistență juridică și reprezentare în litigiile privind despăgubirile din asigurări

Consultanță juridică privind aplicarea normelor referitoare la protectia datelor cu caracter personal

Aveți nevoie de un sfat juridic?​

Puteți solicita consultanță juridică online

Date de contact

Telefon

0765.50.10.40

Email

avocat@s-alexandroiu.ro