Contencios administrativ

Serviciile juridice prestate în materia contenciosului administrativ includ asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ în litigii având ca obiect: revocare/anulare acte administrative, suspendări efecte acte administrative, acţiuni pentru recuperarea prejudiciului produs