Drept societar

Serviciile avocațiale oferite în acest domeniu constau în consultanţă şi asistenţă juridică pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, redactarea documentelor necesare pentru Registrul Comerţului privind:

  • schimbarea sediului social, înființarea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe
  • modificarea/actualizarea obiectului de activitate;
  • modificarea structurii acţionariatului, transmiterea părților sociale, excluderea sau retragerea asociaților;
  • schimbarea administratorilor;
  • majorarea, reducerea capitalului social;
  • dizolvări, lichidări și radieri și altele.