Dreptul familiei

În ceea ce privește raporturile de familie, Cabinetul de avocat prestează, cu titlu de exemplu, următoarele servicii:


 • Consultanță juridică privind problemele de dreptul familiei precum:
  • Numele pe care îl pot purta soții după încheierea căsătoriei;
  • Numele pe care îl poate avea copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei;
  • Modalitățile prin care se poate realiza divorțul;
  • Autoritatea părintească;
  • Cum se stabilește pensia de întreținere;
  • Situația juridică a bunurilor soților în timpul căsătoriei sau în caz de divorț/deces al unuia dintre soți.

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în proceduri de divorţ, partaj/lichidare regim matrimonial, acțiuni privind exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire locuinţă minor / încredinţare minor, legături personale cu minorul, obligaţia legală de întreţinere, contestarea recunoaşterii de filiaţie, acţiuni în contestaţia filiaţiei, acţiuni în stabilirea paternităţii şi altele;
 • Consultanţă juridică privind moștenirile: partaje succesorale (cum se realizează partajul moștenirii și ce drepturi are fiecare moștenitor etc.).
 • Asistență juridică și reprezentare în procedurile privind moștenirile.