Drept fiscal

Printre serviciile juridice oferite în domeniul dreptului fiscal menționăm:

  • Consultanță fiscală;
  • Contestare acte administrative fiscale;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza de executare silită a creanţelor fiscale prin redactarea contestaţiilor împotriva titlurilor de creanţă fiscală şi a actelor de executare silită.