Dreptul muncii

Serviciile juridice oferite în materia dreptului muncii includ, cu titlu de exemplu:

  • Consultanţă în redactarea, negocierea, modificarea, executarea sau încetarea contractelor de muncă;
  • Consultanţă în redactarea acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate;
  • Reprezentarea în instanţă în cauzele privind conflictele de muncă.