Onorarii

Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.


Cheltuielile efectuate de avocat în urma activităţilor prestate în interesul clientului (cum ar fi de exemplu taxe de timbru, cauţiuni, cheltuieli de transport pentru deplasare în alte localităţi etc.), se estimează anticipat la momentul încheierii contractului și nu sunt incluse în onorariu.


Onorariile se stabilesc liber între avocat și client și se prevăd în contractul de asistență juridică. Ele pot fi de următoarele tipuri:

  1. Onorarii orare –> sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care avocatul le prestează clientului;
  2. Onorarii fixe –> reprezintă o sumă fixă stabilită pentru un serviciu prestat sau mai multe;
  3. Onorarii de succes –> constau într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat; ele pot fi stabilite numai în completarea onorariului orar sau fix.

Criteriile în funcție de care se determină onorariile depind de dificultatea, amploarea sau durata cazului și depind de fiecare dintre următoarele elemente:

a) timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;

b) natura, noutatea și dificultatea cazului;

c) importanța intereselor în cauză;

d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;

e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;

f) conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;

g) avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;

h) situația financiară a clientului;

i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.


Onorariile și celelalte cheltuieli suportate de client, aferente unui proces în instanță sau unei executări silite, pot fi recuperate ulterior de la partea care pierde procesul, sau de la partea executată silit, după caz.


Mai mult despre onorarii am scris aici.